Palvelimet kasinopalveluille on valittava huolella

Related imagePilvipalvelut ja dedikoidut palvelimet

Kun tarvitset palvelintilaa kasinopalveluille, sitä voi hankkia pilvipalveluista tai konesaleista. Voit hankkia molemmista niin sanotun dedikoidun palvelimen, jolloin palvelin on kokonaan omassa käytössäsi. Jos ei hankita dedikoitua palvelinta, oma palvelu on muiden palvelujen joukossa palvelimella.

Palvelimien virtualisointi on yleistä nykyään. Tämä tarkoittaa sitä, että fyysisellä palvelimella voi sijaita useita virtuaalisia palvelimia. Esimerkki tästä on VMWare-ohjelmisto, jonka avulla voi perustaa vaikkapa virtuaalisia Windows-palvelimia fyysiselle palvelimelle. Webbipalvelimiksi voidaan käyttää esimerkiksi juuri Windows-palvelinta tai vaikkapa Linux-palvelinta.

Kasinopalvelimet voidaan sijoittaa dedikoiduille palvelimille tai yhteispalvelimille riippuen siitä, millä tavalla haluat kontrolloida tarjoamaasi palvelua. Koska nettikasinot ovat webbipalveluita, niitä varten pitää olla vähintään yksi webbipalvelin, joka voi olla esimerkiksi em. Windows- tai Linux-palvelin. Tämän lisäksi saatetaan tarvita varsinainen sovelluspalvelin, jonka laskentatehoa käytetään kasinosovellusten pyörittämiseen.

EU:n alueella on paljon tarjolla tehokkaita palvelinratkaisuja joko fyysisistä konesaleista tai pilvipalveluista. Fyysiset konesalit lasketaan nykyään monesti suoraan pilvipalveluksi, koska ne tarjoavat palvelujaan pilvipalvelun muodossa. Vaikka hankkisit dedikoidun palvelimen konesalista, se näyttäytyy sinulle pilvipalveluna; sinulla on vain tieto siitä, että käytössäsi on dedikoitu palvelin, ja voit hallita laajemmin palvelimen ominaisuuksia.

Kapasiteetti on kriittinen tekijä

Jotta nettikasino toimisi kunnolla, on varmistuttava siitä, että sen palvelimilla on tarpeeksi kapasiteettia pelien pyörittämiseen. Yhtäaikaisten käyttäjien määrä on ratkaisevaa. Nettikasinopalvelimien on siis toimittava myös ruuhkahuippujen aikana. Tässä ovat keskeisessä asemassa fyysiset palvelimet, joille kasinopalvelimet on sijoitettu. Vikasietoisuus on myös tärkeää. Usein saa lukea teknisen vian aiheuttamasta häiriöstä digipalveluissa, mikä aiheuttaa haittaa loppukäyttäjälle.

Vaikka virtuaalipalvelimille voi valita palvelimien luontivaiheessa niiden tehoon vaikuttavia ominaisuuksia, kuten prosessorien laskentatehon, myös fyysisen palvelimen ominaisuuksilla on vaikutusta laskentatehoon ja kapasiteettiin.

Et voi siis luoda virtuaalisesta kasinopalvelimesta tehokkaampaa kuin mitä on se rauta, jolle se on sijoitettu. Koska nettikasino on kriittinen palvelu pelien monimutkaisuuden ja nettimaksamisen takia, on ensiarvoisen tärkeää, että myös valittu rauta vastaa näihin tarpeisiin. Kasinoilla on myös bonusjärjestelmiä, mistä kertoo esimerkiksi parhaat nettikasinobonukset 2018 -ilmoitus.

On siis paljon helpompaa ylimitoittaa kapasiteetin tarve kuin pelätä, että palvelimet kaatuvat ylikuormituksen takia. Kasinopalvelimien sijoittamisessa fyysisille palvelimille pitääkin muistaa perusasiat, koska niillä voi olla kauaskantoisia seurauksia.