Vikasietoisuus on tärkeää kasinopalvelimilla

Image result for VikasietoisuusDedikoidut palvelimet antavat mahdollisuuden laajaan hallintaan

Koska pilvilaskenta on yleistynyt niin rajua vauhtia, myös fyysisten palvelimien ja konesalien määrä on räjähtänyt käsiin. Palvelimia onkin paljon tarjolla, mutta niiden valinnassa nettikasinoille täytyy ottaa huomioon tärkeitä tekijöitä.

Vikasietoisuus on tärkeä tekijä, koska pelit ovat raskaita sovelluksia, ja niissä käytetään maksutoimintoa. Jos peli ja maksaminen menevät epäkuntoon palvelimen vikatilan takia, nettikasino saattaa joutua asiakkaan menetysten maksumieheksi. Nettikasinoihin käytettävän raudan tulee siis olla luotettavaa ja toimintojen tulee olla varmennettuja.

Virtualisoinnin myötä useita kasinopalvelimia voi sijaita yhdellä fyysisellä palvelimella. Yksi tällainen virtuaalipalvelin voi sisältää useita casinopeleja ja pelit vievät sekä virtuaalipalvelimen että fyysisen palvelimen resursseja. Koska nettikasinon toiminta on kriittistä eli siinä ei saa tulla häiriöitä, kasinopalvelimet kannattaa sijoittaa dedikoidulle palvelimelle. Tällöin koko palvelin on yksistään kasinopalveluyrityksen omassa käytössä. Kasinopalvelimet ovat siten ympäristössä, joka on fyysisesti rajattu ja jossa ei ole muiden asiakkaiden virtuaalipalvelimia.

Dedikoitu rauta on siis hyvä vaihtoehto kasinopalvelimille konesalissa. Asiakasyrityksen on mahdollista hankkia myös kokonaan oma fyysinen palvelin, joka sijoitetaan konesaliin, jota voi tällöin kutsua palvelinhotelliksi. Palvelinhotelli onkin hyvä ratkaisu, koska fyysisen ympäristön pystyttäminen palvelimia varten on kallista puuhaa. Ja lisäksi on sanottu, että pilvipalvelun tietosuoja ei ole vedenpitävä, joten oma, dedikoitu palvelin on tässäkin suhteessa parempi.

Oma palvelin palvelinhotellissa

Jos yrityksellä on oma palvelin palvelinhotellissa, se voi hallinnoida täysin palvelinta ja sillä olevaa dataa ja sovelluksia. Täysi hallinta tarkoittaa myös sitä, että yrityksellä on täysi vastuu siitä, että palvelin on toimiva, vikasietoinen ja turvallinen. Omien fyysisten palvelimien myötä yrityksellä täytyy olla myös tarvittava palvelinosaaminen, koska palvelimien ylläpito on totista työtä, jossa tarvitaan esimerkiksi vahvaa TCP/IP-protokollaosaamista.

Pohdittaessa eri rautavaihtoehtoja pitää tarkastella asioita siltä kantilta, mikä on yrityksen mielestä tärkeää. Jos prosessien pitäminen täysin omassa hallinnassa on tärkeää, oma palvelin palvelinhotellissa on perusteltua. Jos yrityksellä ei ole tarpeeksi palvelinosaamista, dedikoidut palvelimet datacenter-yrityksen konesalissa ovat perusteltuja.

Kasinopelit nettimaksamisineen ovat monimutkaisia järjestelmiä, joiden on toimittava myös ruuhkahuippujen aikana. Siksi kapasiteetti kannattaa ylimitoittaa reilusti rautaa suunniteltaessa.